กรมทางหลวง แจ้งเบี่ยงการจราจร บนสะพานติณสูลานนท์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ม.ค. 63

กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 (นครศรีธรรมราช) แจ้งเบี่ยงการจราจร บนสะพานติณสูลานนท์ บริเวณ กม.160 และ กม.165 (ช่วงเกาะยอ – สงขลา) สะพานด้านซ้ายทาง ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าจังหวัดสงขลา ทิศทางเกาะยอ – สงขลา เพื่อบูรณะซ่อมแซมรอยต่อพื้นสะพานติณสูลานนท์ เพื่อยืดอายุการใช้งาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มกราคม 2563

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง ทั้งนี้ ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)