รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมแนะนำการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่ 12 อำเภอในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีสหกรณ์อยู่ในความดูแลทั้งหมด 76 แห่ง มีสมาชิก 213,179 ราย แบ่งเป็นสหกรณ์นอกภาคเกษตร 48 แห่ง สมาชิก 47,787 ราย สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 28 แห่ง สมาชิก 165,392 ราย และมีกลุ่มเกษตรกรอยู่ในความดูแล 12 แห่ง มีสมาชิก 863 ราย พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอีกด้วย