นายพจน์ สิชนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดทรัพย์สิน

วันที่ 20 มกราคม 2563 นายพจน์ สิชนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองชลบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ เพื่อให้เนื้อสัตว์สะอาด ปลอดภัยต่อการบริโภค เตรียมพร้อมรับเทศกาลตรุษจีน