นายกรัฐมนตรี พบปะกับผู้นำศาสนาและชาวไทยมุสลิม จังหวัดนราธิวาส

วันที่  20 ม.ค. 63 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่พบปะผู้นำศาสนาและชาวไทยมุสลิม โดยมี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายประพิศ จันทร์มา นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรับชมการแสดงชุด “อานาซีด” โดยนักเรียนจากโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ และพบปะกับผู้นำศาสนาและชาวไทยมุสลิม ณ หอประชุมบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส