เด็กนาทวีร้อง “WOW” แปดโมงตรงครูพี่โอ๊ะร่วมเคารพธงชาติ เบิกฤกษ์ลงพื้นที่ จชต.เป็นจุดแรก

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปโรงเรียนนาทวีวิทยาคมเป็นจุดแรก ของการลงพื้นที่ จชต.ก่อนการประชุม ครม.สัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ และร่วมพิธีหน้าเสาธงกับเด็กนักเรียน โดยมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. นายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ

“โรงเรียนนาทวีวิทยาคม ถือเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบรอบด้าน ทั้งเชิงวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ กิริยามารยาทของผู้เรียน ตลอดจนกิจกรรมหน้าเสาธงที่ช่วยหล่อหลอมทักษะและสมรรถนะด้านการเรียนรู้ ไปจนถึง Soft skill ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี จึงขอแสดงความชื่นชมจากใจจริง และขอให้โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องรักษาความดีงามไว้ ให้อยู่คู่พื้นที่อำเภอนาทวี และจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความเจริญงอกงามต่อไป และขอให้ลูก ๆ ทุกคนตั้งใจเรียน และประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว