สัมมนา มาตรฐานอาหาร “รสไทยแท้”

นางนิตยา พิระภัทรุ่งสุริยา รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในงานสัมมนา “การสร้างมาตรฐานอาหารไทย ‘รสไทยแท้’ สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร และธุรกิจบริการ” ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานรสไทยแท้อุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลก(Authentic of Thai Food for the World) โดยมีเชฟ พ่อครัว แม่ครัวจากโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร และโรงงานในภาคอุตสาหกรรมอาหารกว่า 400 คนเข้าร่วม ซึ่งสถาบันอาหารจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)

พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร 33 ร้าน และโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง/พร้อมรับประทาน 50 แห่งที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยได้รับคำปรึกษาด้านวัตถุดิบ รสชาติอาหาร เทคนิคการปรุง สุขลักษณะที่ดีในการปรุง กระบวนการควบคุมคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานรสไทยแท้ และตรวจวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยในอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมเดอะซายน์ พัทยา