ไทยจับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 ฉลองครบรอบ 51 ปีก่อตั้งประชาคมอาเซียน เฟ้นภาพยนตร์ชั้นเยี่ยม 17 เรื่อง จัดฉายให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค. นี้

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่ลานกิจกรรม central court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2561 (BANGKOK ASEAN FILM FESTIVAL 2018) ครั้งที่  4 โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม  คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ผู้บริหารสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ฯ คณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์สายประกวด ดาราและผู้กำกับไทยและต่างประเทศ หน่วยงานรัฐและเอกชน เข้าร่วม

นายวิษณุ กล่าวว่า กลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือมาอย่างยาวนาน นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 51 ปี ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีความร่วมมือในหลายด้านอาทิ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมถึงได้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงขยายตลาดภาพยนตร์อาเซียนสู่ระดับนานาชาติ ขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายประเทศไทย 4.0 และกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5 ด้าน ได้แก่ อาหารไทย มวยไทย แฟชั่นและการออกแบบ เทศกาลและประเพณี และภาพยนตร์ โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งใช้มิติวัฒนธรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย และผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางด้านภาพยนตร์ของอาเซียน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ดังนั้น รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ร่วมกับสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ หน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2561 (Bangkok ASEAN Film Festival 2018) ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 51 ปีของการก่อตั้งประชาคมอาเซียน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งภายในงานเทศกาลฯ มีการจัดฉายภาพยนตร์ 17 เรื่องจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย ไทย บรูไน กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย โดยแบ่งเป็นภาพยนตร์จัดฉายเพื่อเปิดงานเทศกาลฯ เรื่อง“EULLENIA” ภาพยนตร์ที่ฉายเพื่อการประกวด 10 เรื่อง ภาพยนตร์ร่วมสมัย 3 เรื่องและภาพยนตร์อาเซียนคลาสสิก 3 เรื่อง อาทิ “Nervous Translation” , “Shuttle Life” , “GUANG” , “Kakabakaba Ka Ba?” , “MeePok Man” , เณรกระโดดกำแพง , สวรรค์มืด เป็นต้น นอกจากนี้ จะมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์ ซึ่งมีทั้งหมด 2 รางวัล คือ รางวัล Best ASEAN Film ได้รับโล่รางวัลและเงินสด 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และรางวัล Jury Prize ได้รับโล่รางวัล และเงินสด 5,000 ดอลลาร์สหรัฐอีกด้วย

ทั้งนี้ สำหรับการจัดฉายภาพยนตร์ในงานเทศกาลฯครั้งนี้ จะมีบทบรรยายภาษาไทย-อังกฤษ โดยเข้าชมฟรี ทุกเรื่องทุกรอบ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฏาคมนี้ ณ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนจองบัตรชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้ที่ www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป และรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่จุดประชาสัมพันธ์เทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร 2561 บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ก่อนรอบฉาย 30 นาที โดยรับบัตร 1 คนต่อ 1 ที่นั่ง  ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรอบฉาย และ สอบถามรายละเอียดได้ที่ Call Center 02 643 9100 และ www.facebook.com/BangkokAseanFilmFestival

ข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย