อิมแพ็ค จับมือ เจโทร กรุงเทพฯ ลงนามขนผู้ประกอบการญี่ปุ่น โชว์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลในงาน CEBIT ASEAN Bangkok 2018

วันที่ 5 ก.ค. 61 – องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น หรือเจโทร กรุงเทพฯ  และบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงาน CEBIT ASEAN Bangkok 2018 ร่วมลงนามแสดงเจตจำนงเป็นพันธมิตร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่าง 2 หน่วยงาน โดยจะนำบริษัทสตาร์ทอัพจากประเทศญี่ปุ่นที่ต้องการขยายธุรกิจร่วมกับประเทศไทย ภายใต้โครงการ เจโทร อินโนเวชั่น โปรแกรม หรือ เจไอพี ที่จะเกิดขึ้นภายในงาน CEBIT ASEAN Bangkok 2018 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การลงนามแสดงเจตจำนงในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเป็นพันธมิตรระหว่าง เจโทร กับ งาน CEBIT ASEAN Thailand 2018 อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีระหว่างประเทศไทย และประเทศญี่ปุ่น โดยการร่วมมือครั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล กระตุ้นเศรษฐกิจของภูมิภาค และเป็นโอกาสให้บริษัทของประเทศไทยได้ขยายธุรกิจและบริการในตลาดโลก

มร. ฮิโรกิ มิตสึมาตะ ประธาน องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ ประเทศญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ) เปิดเผยว่า “เจโทรมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลอย่างยั่งยืน หรือ SGDs โดยการลงนามแสดงเจตจำนงในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งความร่วมมือทางธุรกิจ และนวัตกรรมใหม่ๆ ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น”

 

CEBIT ASEAN – งานไอทีเพื่อธุรกิจดิจิทัลในประเทศไทย

CEBIT ASEAN เป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ที่มีต้นฉบับมาจากงานCEBIT ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลอันดับหนึ่งของโลก ในการนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดงานดังกล่าวขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ภายในงานนอกจากจะจัดแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรมดิจิทัลจากผู้ประกอบการทั้งจากทวีปยุโรป และเอเชียแล้ว ยังมีสัมมนาวิชาการในหัวข้ออุตสาหกรรมที่น่าสนใจ รวมถึงการเจรจาธุรกิจ และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล

การสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด และดอชเช่อ เมสเซ่ เอจี ประเทศเยอรมนี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน CEBIT ASEAN ครั้งแรกในประเทศไทย และในฐานะเจ้าภาพร่วม การจัดงานฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อว่างานCEBIT ASEAN จะเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มหลักที่จะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่การพลิกโฉมระบบดิจิทัล หรือนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “เป้าหมายของนโยบาย ‘ประเทศไทย 4.0’ เป็นการรวบรวมเทคโนโลยีดิจิทัลของระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเข้าไว้ด้วยกัน โดยมุ่งเน้นสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม เพิ่มคุณค่าในฐานะมนุษย์หรือสิทธิมนุษยชน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งาน CEBIT ASEAN Thailand จึงถือเป็นโอกาสที่ดีในการเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน และอาเซียน+6 โดยเฉพาะตลาดเทคโนโลยีและดิจิทัล อีกทั้งยังเป็นการเตรียมพร้อมในทุกด้านเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจแบบสตาร์ทอัพ เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์รวมมืออาชีพ และเทคโนโลยีดิจิทัลระดับโลกอีกด้วย”

มร. ลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “อิมแพ็ครู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก สสปน เจโทร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนองค์กรการค้า และองค์กรวิชาชีพในภูมิภาค นี่ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการจัดงาน CEBIT ASEAN Thailand เวทีกลางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 8,000 ราย ในงาน CEBIT ASEAN Thailand ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน CEBIT ASEAN Thailand สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cebitasean.com