รมต.อุตตมฯ รมช.สมชายฯ เปิดงาน smart sme expo 2018

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน smart sme expo 2018 รวมโอกาสสู่ความสำเร็จ SME 4.0 โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสันติ กีรนันท์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี

นายอุตตมฯ กล่าวว่า ภาครัฐให้ความสำคัญกับ SMEs ในทุกมิติ เพื่อให้ SMEs ของไทยสามารถเดินหน้าธุรกิจไปได้อย่างสร้างสรรค์ ทันต่อยุคสมัย และเพื่อให้ SMEs ของไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ภายในงานประกอบด้วย ธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ปรึกษาและการให้บริการจากรัฐ แหล่งทุน ช่องทางการค้า และเป็นเวทีเชื่อมโยงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน SMEs

ข้อมูลจากเว็บไซต์รัฐบาลไทย