ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับสินค้าวิสาหกิจชุมชน

ศูนย์ข้อมูลวิทยาศาสตร์ฯ สนับสนุนให้การวิจัยและพัฒนา รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า จากสิ่งเหลือใช้กากกาแฟ กลายเป็นสบู่กาแฟ โดยการส่งนักวิจัยมาปรับสูตรในเรื่องของเบสท์สบู่เพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ส่งนักออกแบบ มาออกแบบในเรื่องของแพ็คเก้จจิ้งให้กับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักศาลาไทยท่าศาลา ทำให้กลุ่มได้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น นอกจากกาแฟสด  และกาแฟคั่ว ทางกลุ่มฯ     จึงเกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นประเภทเครื่องสำอาง ซึ่งทำให้สร้างรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น

การต่อยอดสินค้า พัฒนาสินค้า สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจในเรื่องของการทำธุรกิจต่อยอดสมัครเข้ามาได้ที่โครงการของกลุ่ม คูปองวิทย์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าของกลุ่มได้ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ออกไปมากมาย ทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชน เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ สิ่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์

สำหรับงาน Thai Tech Expo 2018 ยังเปิดโอกาสให้พื้นที่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาเข้าร่วมงานครั้งนี้ นอกจากจะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ยังช่วยในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการด้วย ทำให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่ในเรื่องของทางการตลาดมากขึ้น ทำให้มีโอกาสพบปะกับลูกค้ารายใหม่ๆ ท่านที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล หรือสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่งาน Thai Tech Expo 2018 เทคโนโลยีพร้อมใช้ พัฒนาไทยยั่งยืน วันที่ 4-8 กรกฎาคม ฮอลล์ 101-102 ไบเทค บางนา จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี