“พาณิชย์”ชี้ช่องรวย ฉวยจังหวะกัมพูชาออกนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แนะไทยฉวยจังหวะกัมพูชาออกนโยบายดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มยอดการส่งออก พิจารณาการเข้าไปลงทุน เผยมีโอกาสลงทุนในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ที่ใช้ประโยชน์จาก GSP ที่กัมพูชายังได้รับ สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง
เพื่อป้อนตลาดในประเทศ

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กัมพูชา มีนโยบายในการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกให้เพิ่มมากขึ้น โดยมีแผนที่จะเจรจาทวิภาคีกับประเทศต่างๆ เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าที่มีศักยภาพของกัมพูชาเข้าสู่ตลาดโลก และยังมีนโยบายในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในกัมพูชาเพื่อผลิตและส่งออก เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกของกัมพูชาขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบันที่ปี 2560 มีการส่งออกได้มูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 19.22%

ทั้งนี้ จากนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาดังกล่าว ถือเป็นโอกาสดีต่อผู้ประกอบการไทยที่จะพิจารณาเข้าไปลงทุนในกัมพูชา เพราะกัมพูชาได้ให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุนต่างชาติ โดยการลงทุนที่มีโอกาส ได้แก่  สิ่งทอ ที่กัมพูชายังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศคู่ค้า เช่น GSP สินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีโอกาสสูง เพราะกัมพูชายังผลิตสินค้าในกลุ่มนี้ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ และยังต้องนำเข้า และวัสดุก่อสร้าง ที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“ปัจจุบันกัมพูชาได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศมากขึ้น และล่าสุดได้ออกประกาศเพิ่มภาษี Special Tax สำหรับการนำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ยอดนำเข้าสินค้าประเภทปูนซีเมนต์และประเภทอื่นๆ จากไทยลดลงในอนาคต แต่การเข้าไปลงทุน จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ และทำให้ไทยยังคงผลักดันให้สินค้าไทยครองตลาดในกัมพูชาได้ต่อไป”นางจันทิรากล่าว

อย่างไรก็ตาม สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ได้รายงานเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์กัมพูชา มีแผนที่จะผลักดันการส่งออกสินค้าในกลุ่มต่างๆ ให้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตภาคเกษตรกรรม เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง โดยรัฐบาลจะหากลไกต่างๆ มาเพื่อผลักดันให้สินค้าดังกล่าวสามารถส่งออกสู่ตลาดโลกได้เพิ่มขึ้น

ส่วนการส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางภาษีไปยุโรป มีมูลค่าเฉลี่ยรวม 6.25 พันล้านเหรียญสหรัฐ และส่งออกไปสหรัฐฯ มีมูลค่า 2.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่มูลค่าการส่งออกรวมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 1.189 พันล้านเหรียญสหรัฐ

จากข้อมูลสถิติการค้า ปี 2560 ไทยส่งออกไปยังตลาดโลก โดยกัมพูชาอยู่ ในอันดับที่ 12 และเป็นอันดับ 6 ในอาเซียน  สำหรับการค้าระหว่างไทย – กัมพูชา ปี 2560 มีมูลค่ารวม 209,821 ล้านบาท เป็นมูลค่าส่งออกไปยังกัมพูชา  179,082 ล้านบาท และนำเข้า 30,739 ล้านบาท ซึ่งไทยได้เปรียบดุลการค้า 148,343 ล้านบาท และตัวเลขการค้า 5 เดือนแรก (ม.ค.-พ.ค.) ของปี 2561 ไทยส่งออกไปยังกัมพูชา มีมูลค่า 88,009 ล้านบาท สูงขึ้น 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า  สินค้าส่วนใหญ่ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม รถยนต์ /รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย  เครื่องยนต์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก ปูนซิเมนต์ เป็นต้น

***********************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ