สถาบันอาหาร จัดสัมมนา “เจาะตลาดอาหารอนาคต” ผู้ประกอบการเข้าฟังฟรี 19 ก.ค. นี้

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “เจาะตลาดอาหารอนาคต โอกาสของผู้ประกอบการไทย” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ก.ค. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 8 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ถ.อรุณอมรินทร์ 36 (เชิงสะพานพระราม 8) ภายใต้โครงการการขยายการลงทุนอาหารอนาคตสู่อาหารชาญฉลาด (Intelligent Future Food)  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในอนาคต แนวโน้มบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร  มาตรการการกีดกันทางการค้า กฎระเบียบ มาตรฐานใหม่ โอกาส ความท้าทาย และแนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.สุรพงษ์  พินิจกลาง

ผู้สนใจสอบถามและสมัครเข้าร่วมฟังสัมมนาฟรี ได้ที่ E-mail : wareerat@nfi.or.th, khosee@nfi.or.th โทรศัพท์ : 02-422-8688 ต่อ 9201, 9206 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Facebook Fanpage :  nfi smartclub รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ที่นั่ง

………………………………………………………………………………..