พ่อเมืองขอนแก่นนำจิตอาสารื้อผักตบออกลำห้วยพระคือรับน้ำหลาก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้ว่าฯขอนแก่น นำประชาชนทำกิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กำจัดวัชพืชลำห้วยพระคือ เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมให้ประชาชนชาว ไทย ได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ที่สำคัญเป็นการเตรียมรับฤดูน้ำหลากป้องกันน้ำเอ่อท่วม

วันที่ 4 ก.ค.61 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง นำประชาชาชนที่เป็นจิตอาสากว่า1,000คน ร่วมกันทำกิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ กำจัดวัชพืชภายในลำห้วยพระคือ บ้านพระคือ หมู่ที่ 3ต.พระลับเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นการสนอง พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในการส่งเสริมให้ประชาชน ชาวไทย ทุกเพศทุกวัย ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม

นอกจากนี้ยังเป็นการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ให้มีการจัดกิจกรรม อย่างต่อเนื่อง โดยการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ ช่วยกันนำผักตบชวาที่อยู่ภายในลำห้วยพระคือขึ้นมาบนฝั่ง ซึ่ง ลำห้วยพระคือ ถือเป็นเส้นทางระบายน้ำเลี่ยงเมืองขอนแก่น ในช่วงฤดูน้ำหลากจะเป็นจุดรวมของน้ำหลายแห่ง ทั้งจากลำน้ำสาขาของห้วยพระคือ และน้ำจากเทศบาล เมืองขอนแก่น ไหลออกไปยังลำน้ำชี ซึ่งปัจจุบันมีผักตบชวาปกคลุมหนาแน่น เป็นสาเหตุให้การระบายน้ำ เป็นไปด้วยความล่าช้า โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดภาวะฝนตกหนักและมีปริมาณน้ำจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้จะทำให้การระบายน้ำสามารถทำได้เร็วขึ้นและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี.

ขอบคุณข้อมูลจาก mgronline