กปน. ร่วมงาน “8th World Water Forum” ณ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

นางสาวสุพรรณี กรัณย์กิตติคุณ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และคณะผู้บริหาร ร่วมงาน “8th World Water Forum 2018” ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-25 มีนาคม 2561 โดยผู้บริหาร กปน. ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Enhance Capacity Building to Align Policy with Up-to-Date Science and Technology” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการนโยบายให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในปัจจุบัน