“สกุลฎ์ซี” บริจาคเงิน และเรืออลูมิเมียม ให้กับ กทม. ในโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา

นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด พร้อมด้วย นางบานชื่น ทองเมืองหลวง  รองประธาน และคณะผู้บริหาร บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด ร่วมมอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้กับ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เพื่อใช้ใน “โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” พร้อมทั้งให้ยืมเรืออลูมิเนียมสกุลฎ์ซี ท้องแบน พร้อมเครื่อง 9.9 แรง ขนาด 3.2 เมตร  เพื่อใช้ในภารกิจ สาธารณะต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

##########