‘อีดีแอล-เจน’ เผยผลตอบแทนหุ้นกู้ 6 รุ่น อายุ 3-15 ปี ตั้งแต่ 3.90 – 6.25% เสนอขายผ่าน 5 ธนาคาร 10 – 12 กรกฎาคมนี้ จองขั้นต่ำ 1 แสนบาท

4 กรกฎาคม 2561 : บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน (บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน) หรือ EDL-GEN กำหนดดอกเบี้ยหุ้นกู้ 6 รุ่น อายุ 3-15 ปี วงเงินรวมไม่เกิน 17,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90%,  4.50%, 4.85%, 5.50%, 6.00% และ 6.25% สำหรับรุ่นอายุ 3, 5, 7, 10, 12 และ 15 ปี ตามลำดับ เสนอขายให้นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ผ่าน 5 ธนาคาร ได้แก่ กรุงเทพ กรุงไทย ไทยพาณิชย์ แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนชาต ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนี้ จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ผู้บริหาร 5 แบงก์ประสานเสียง ชี้เป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนกลุ่ม High Net Worth ของไทยที่จะได้ลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคง และมีโอกาสเติบโตในอนาคต

บริษัท อีดีแอล-เจนเนอเรชั่น มหาชน (บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว มหาชน) หรือ EDL-GEN บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของลาว ได้กำหนดอัตราผลตอบแทนหุ้นกู้จำนวน 6 รุ่น อายุ 3 ปีถึง 15 ปี ระหว่าง 3.90-6.25% ต่อปี โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.50% อายุ 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.85% อายุ 10 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 5.50% อายุ 12 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.00% และอายุ 15 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 6.25% จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะเสนอขายพร้อมกันในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคมนี้ ผ่านธนาคารพาณิชย์ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) และธนาคารธนชาต กำหนดเสนอขายขั้นต่ำ 1 แสนบาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริส เรทติ้ง ที่ระดับ BBB+/Negative Outlook

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ผู้บุกเบิกด้านการระดมทุนข้ามพรมแดน ด้วยการเป็นที่ปรึกษาให้กับกิจการในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ต้องการระดมทุนในประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษา (Sole Advisor) ของ EDL-GEN กล่าวว่า ปัจจุบัน EDL-GEN เป็นเจ้าของเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำและโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ จำนวนรวม 16 แห่ง กำลังการผลิตไฟฟ้ารวม 1,137 เมกะวัตต์ โดยเป็นเจ้าของ 100% ในเขื่อนผลิตไฟฟ้าจำนวน 10 เขื่อน มีกำลังการผลิตรวม 619 เมกะวัตต์ และร่วมลงทุนในเขื่อนผลิตไฟฟ้าอีก 5 แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีก 1 แห่ง กำลังการผลิตรวม 518 เมกะวัตต์ โดยการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปซื้อหุ้นในเขื่อนผลิตไฟฟ้าไซยะบุรี และเขื่อนผลิตไฟฟ้าดอนสะหง จากการไฟฟ้าลาว ซึ่งจะได้กำลังผลิตไฟฟ้าในส่วนของ EDL-GEN เพิ่มขึ้นอีก 309 เมกะวัตต์

“ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าของ EDL-GEN เพื่อใช้ในประเทศและส่งออกนั้นเป็นธุรกิจหลักของประเทศลาว และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่วางตำแหน่งของประเทศลาวเป็น ‘แบตเตอรี่แห่งอาเซียน’ หรือแหล่งพลังงานแห่งอาเซียน ดังนั้น EDL-GEN จึงมีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโตสูง การระดมทุนเพื่อนำไปลงทุนในเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเพิ่มเติมในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้ EDL-GEN ก้าวไปสู่บริษัทผู้ผลิตพลังงานชั้นแนวหน้าในภูมิภาคชัดเจนขึ้นอีก การมีตราสารหนี้ขององค์กรที่มีเครดิตที่แข็งแกร่งอย่าง EDL-GEN เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตลาดตราสารหนี้ไทย ยังช่วยทำให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความโดดเด่นมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียน” นายอดิศรกล่าว

นายประเสริฐ ดีจงกิจ  SVP และผู้จัดการฝ่ายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โอกาสที่ผู้ลงทุนจะได้ลงทุนกับผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ระดับภูมิภาคเช่นนี้หาไม่ได้ง่ายนัก ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้คือ EDL-GEN นั้น มีรายได้ที่เติบโตอย่างมั่นคง ในขณะที่หุ้นกู้ที่เสนอขายมีระยะเวลาที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีทางเลือกลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 15 ปี เป็นอัตราผลตอบแทนที่ดีมากสำหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่มีความมั่นคงเช่นนี้

นายภานุ โชติประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ Corporate Banking 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่ EDL-GEN ซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างประเทศระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสนับสนุนให้เกิดสภาพคล่องในตลาดทุนของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการระดมทุนระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ CLMV นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้ของ EDL-GEN ในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคนี้ให้มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพมากขึ้น ตามแนวทางของ ASEAN Bond Markets Initiatives ซึ่งการออกหุ้นกู้ของบริษัทในครั้งนี้น่าจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ของประเทศไทยในอนาคตเพิ่มขึ้น และหนุนตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคนี้ให้มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพยิ่งขึ้นด้วย

นายแอรอน กว๊อก กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานตลาดทุน ภูมิภาคอาเซียน ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด กล่าวว่า แสตนดาร์ดชาร์เตอร์ดซึ่งเป็นธนาคารระดับสากลชั้นนำในประเทศไทย มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนครั้งที่ 3 ในประเทศไทยของ EDL-GEN ซึ่งสะท้อนความพร้อมของตลาดตราสารหนี้ไทยที่สามารถรองรับการระดมทุนจากบริษัทต่างประเทศได้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ EDL-GEN ในประเทศไทยครั้งนี้จะช่วยขยายฐานนักลงทุนให้กับ EDL-GEN ในขณะที่นักลงทุนไทยก็มีโอกาสในการลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนชั้นนำในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศไทยด้วย นอกจากนั้น ยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้นักลงทุนได้กระจายการลงทุนในตราสารที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาวอีกด้วย

ด้านนายสมาร์ท แสนสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่ประเทศไทยได้เชิญชวนให้องค์กรที่มีศักยภาพในต่างประเทศมาออกตราสารระดมทุนในประเทศไทยเมื่อปี 2549 ก็ได้มีการเข้ามาระดมทุนของหน่วยงานรัฐ เอกชน และสถาบันการเงินจากต่างประเทศ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับนักลงทุนไทยอยู่เสมอ โดย EDL-GEN เป็นหนึ่งในผู้ออกตราสารที่ประสบความสำเร็จในการระดมทุนในประเทศไทยมาแล้ว 2 ครั้ง และครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ได้นำเสนอหุ้นกู้ที่มีอายุแตกต่างกันถึง 6 รุ่น ด้วยอัตราผลตอบแทนเริ่มต้นที่ 3.90% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 3 ปี จนถึงอัตราผลตอบแทนมากถึง 6.25% ต่อปี สำหรับหุ้นกู้อายุ 15 ปี จึงนับเป็นโอกาสดีของนักลงทุนไทยที่จะได้มีส่วนร่วมกับการระดมทุนขององค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงเช่นนี้

 

*****************************************************