จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.พร้อมหน่วยงาน One home พม.น่านลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านร่มไทร จ.น่าน

8/1/2563 เช้าวันนี้ นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง วิทยากรจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.พร้อมหน่วยงาน One home พม.น่านลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านร่มไทร ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง จ.น่าน ผู้ประสบภัยชื่อนางต่อม กอกัน อายุ 66 ปี อาศัยอยู่ในบ้านคนเดียว ขณะไฟไหม้ไม่มีผู้อยู่อาศัยในบ้าน ไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง เบื้องต้นประเมินความเสียหาย จำนวน 50,000 บาท ซึ่งจนท.One home ที่ลงพื้นที่ร่วมพิจารณาให้การช่วยเหลือดังนี้

1.สนง.พมจ.น่าน มอบเงินสงเคราะห์ 7000 บาท
2.ศคพ.น่าน มอบเงินสงเคราะห์ 3000 บาท
3. บพด.น่าน มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค
4.วิทยากรศพพ.มอบผ้าห่ม. 5.จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค โดย รวมเป็นเงิน 10,000 บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยตามระเบียบต่อไป