“ไวไว” จัด CSR “เด็กแดงไวไว ส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ”

 นางสาว กรรณิการ์ ภิญโญ  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด(บริหารผลิตภัณฑ์) บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ไวไว” พร้อมทีมงาน เดินสายจัดกิจกรรม CSR ให้ความรู้ในด้านโภชนาการ ภายใต้ชื่อโครงการ “เด็กแดงไวไว ส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจโภชนาการ” ภายในงานมีการให้ความรู้กับน้องๆ เกี่ยวกับโภชนาการในหัวข้อ “กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ยังไงให้ได้ประโยชน์ และถูกหลักโภชนาการ” จากนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ด้วยเมนูพิเศษวัตถุดิบหลักจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไวที่ถูกหลักโภชนาการ และมอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวไว ให้แก่ทางโรงเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายชินกฤต วัฒนกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ จ. นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้

###