กคช.เปิดจองที่อยู่อาศัยในงาน GH Bank Expo 2018 ระหว่างวันที่ 5 – 8 ก.ค. 61

การเคหะแห่งชาตินำโครงการที่อยู่อาศัย 410 โครงการ 20,822 หน่วย ร่วมออกบูธในงาน “GH Bank Expo 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนไทย พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ “ลด แลก แจก แถม” ให้กับลูกค้าที่มาซื้อและทำสัญญาภายในงานอีกด้วย

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติตอบสนองนโยบายของรัฐบาล   ที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน การเคหะแห่งชาติจึงได้คัดสรรโครงการที่อยู่อาศัยคุณภาพ   ในทำเลสุดพิเศษมาให้ประชาชนที่สนใจได้จองภายในงาน “GB Bank Expo 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยการเคหะแห่งชาติได้นำโครงการที่อยู่อาศัยจำนวน 410 โครงการ 20,822 หน่วย มาให้ประชาชนได้จับจอง ประกอบด้วย โครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 158 โครงการ 14,173 หน่วย และโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัด  จำนวน 252 โครงการ 6,649 หน่วย พร้อมนำโปรโมชั่นพิเศษ “ลด แลก แจก แถม” มาให้ประชาชนที่จองโครงการกับการเคหะแห่งชาติภายในงาน ได้แก่

ลด” สำหรับโครงการบ้านมือสอง การเคหะแห่งชาติลดราคาบ้าน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้พร้อมอยู่ตามความต้องการของลูกค้า หรือหากลูกค้าประสงค์ให้การเคหะแห่งชาติซ่อมแซมอาคารให้พร้อมอยู่อาศัยก็สามารถทำได้ตามต้องการ

“แลก”  โดยจัดโครงการบ้านแลกบ้านสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญากับการเคหะแห่งชาติและมีความประสงค์   ที่จะย้ายถิ่นฐานหรือย้ายแหล่งงาน รวมถึงลูกค้าที่ครอบครัวขยายและต้องการที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ขึ้น การเคหะแห่งชาติจะจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

 “แจก” โดยแจกแบบบ้านผู้สูงอายุฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งแบบบ้านดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก  กรมโยธาธิการและผังเมืองเรียบร้อยแล้ว ประชาชนสามารถยื่นแบบก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที สามารถดาวน์โหลดแบบบ้านผู้สูงอายุได้ที่เว็บไซต์ของการเคหะแห่งชาติ www.nha.co.th

และ “แถม” ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับประชาชนที่จองโครงการของการเคหะแห่งชาติภายในงาน

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังมีระบบจองบ้านออนไลน์มาให้ประชาชนได้เลือกจองกว่า 165 โครงการ ผ่าน http://house.nha.co.th ประชาชนที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 1615 และ www.nha.co.th