ไทยเบฟฯ ผสานความร่วมมือ อมรินทร์ สร้างรากฐานแห่งการอ่าน ส่งมอบหนังสือ ผ่านโครงการ ส่งความรู้ สร้างความสุข

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือกับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์  พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) พร้อมเครือข่ายพันธมิตร โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมสรรค์สร้างกิจกรรมรักการอ่าน ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสในการอ่านหนังสือที่ดีมีคุณภาพ และเหมาะสมกับทุกช่วงวัยในทุกๆวัน เพื่อให้การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยพัฒนาการ ในการศึกษาเล่าเรียน การคิดวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อที่จะเติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ล่าสุดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้มีแผนการดำเนินงานระยะยาวที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นได้จริง พร้อมจัดส่งหนังสือให้กับกลุ่มโรงเรียน โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 52 โรงเรียน กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ รวม 30 จังหวัด และตั้งเป้าดำเนินการให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้ง 77 จังหวัด  ในระยะเวลา 3 ปี ทั้งนี้ ทางโครงการได้ส่งมอบหนังสือและชุดชั้นวางหนังสือ ครบทั้ง 52 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนสาธิตชุมชนสมเด็จย่า จังหวัดเชียงใหม่, โรงเรียนสาธิตประสานมิตร จังหวัดกรุงเทพฯ, โรงเรียนวัดบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี, โรงเรียนวัดเทพนิมิตร จังหวัดภูเก็ต, โรงเรียนวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท, โรงเรียนวัดสะพานหิน จังหวัดตราด, โรงเรียนนาเกษม จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนอนุบาลยโสธร จังหวัดยโสธร โรงเรียนวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น โดยงานนี้ คุณธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ได้เข้าร่วมลงพื้นที่ในการส่งมอบหนังสือในครั้งนี้ที่ โรงเรียนเชียงกลาง (ประชาพัฒนา) จังหวัดน่าน ท่ามกลางบรรยากาศรอยยิ้ม และความประทับใจของเด็กๆ ที่ได้รับมอบหนังสือ

นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมสัญจรทุกภูมิภาค กับกิจกรรม School Road Show 8 โรงเรียนเป้าหมาย 4 ภาคทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข”ตลอดเดือนสิงหาคมโดยมีทูตนักอ่าน ได้แก่ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์ นำทีมนักแสดง อาทิ เชียร์-ทิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ฌอห์ณ จินดาโชติ บิ๊ก-ทองภูมิ สิริพิพัฒน์ เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ และ แพรว-เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค เป็นต้น ไปร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ให้มีใจในการรักการอ่าน หลังจากนั้น คณะกรรมการของโครงการจะคัดเลือก 10 บันทึกการอ่านที่น่าสนใจ และนักเรียนที่มีผลการเรียนดีขึ้น เพื่อรับรางวัลพิเศษ โดยจะจัดงานมอบรางวัล พร้อมแสดงนิทรรศการ “อ่าน 15 นาที ทุกวัน สร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิต” ประมวลภาพผลลัพธ์ความสำเร็จของการปลุกพลังการอ่าน พร้อมกับจะดำเนินโครงการลงพื้นที่โรงเรียนอื่นๆ ต่อเนื่อง

สามารถติดตามรายละเอียด โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้ทาง www.TheHappyRead.com