ไทย-กัมพูชา จับมือเติบโตไปด้วยกัน ตั้งเป้าการค้า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) มีกำหนดให้เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย (นายลง วิซาโล) เข้าเยี่ยมคารวะ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับกัมพูชา ให้บรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันเป็น 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2563 ตามที่ทั้งสองประเทศได้ตั้งเป้าไว้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กัมพูชาเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทย มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังเป็นประเทศที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี (GSP+) จากสหรัฐฯ และการยกเว้นภาษีจากสหภาพยุโรปในทุกสินค้า ยกเว้นอาวุธตามเกณฑ์ (Everything But Arm: EBA) และมีอัตราการขยายตัวของประชากรวัยแรงงาน สูงเป็นอันดับ 2 ในประเทศกลุ่ม CLMV รองจาก สปป.ลาว จึงเป็นประเทศที่เหมาะแก่การเข้าไปลงทุนเป็นอย่างมาก

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ไทยจะใช้โอกาสนี้ หารือถึงแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุน โดยเฉพาะการผลักดันการค้าชายแดนตามยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน ในช่วงการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 6 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมมือกันลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน อาทิ การผลักดันให้กัมพูชาเร่งดำเนินการเพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงเพื่อยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนโดยเร็วที่สุด การเร่งรัดให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างไทย-กัมพูชา นอกจากนี้ ไทยยังเตรียมหารือถึงแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกัมพูชา ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเข้าไปลงทุนของไทยที่มักประสบปัญหาการขาดแคลนผู้บริหารชาวกัมพูชา เพื่อให้ไทยและทุกประเทศใน CLMV สามารถเติบโตไปพร้อมกันได้ ตามนโยบาย ‘เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’

ทั้งนี้ กัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 21 ของไทยในโลก ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 5,419.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2560 การค้ารวมไทย-กัมพูชา มีมูลค่า 6,164.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 9.9 โดยไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้า 4,375.1 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการค้าชายแดนไทยกัมพูชา มีมูลค่ารวม 125,364.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.98 ของมูลค่าการค้าทั้งหมด สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องดื่ม รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ น้ำตาลทราย และเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบ ในขณะที่สินค้านำเข้าหลัก ได้แก่ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งจากผัก ผลไม้ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ลวดและสายเคเบิล เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ

—————————–

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์