‘พาณิชย์’ ให้ความมั่นใจสภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน พร้อมผลักดันการค้า และพัฒนา e-commerce ร่วมกัน

สภาธุรกิจสหรัฐฯ – อาเซียน (USABC) เข้าหารือกระทรวงพาณิชย์ พร้อมร่วมมือด้านพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์กับไทย ขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่ตลาด e-commerce และสนับสนุนบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียนปี 2562

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้มอบให้พบหารือกับนายอเล็กซานเดอร์ เฟลด์แมน ประธาน US-ASEAN Business Council (USABC) และคณะจากบริษัทชั้นนำ ของสหรัฐฯ กว่า 40 บริษัท อาทิ Agoda, Chevron, Google,Microsoft, UL, Ford, Caterpillar, Netflix, Visa, Novartis, Pfizer, Paypal, Cisco และ Harley Davison เป็นต้น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ซึ่งในการหารือดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ได้แจ้งให้ USABC ทราบถึงนโยบายรัฐบาลและพัฒนาการทางการค้าที่สำคัญของไทย อาทิ โครงการ EEC การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การผลักดันให้การเจรจา RCEP บรรลุผลตามเป้าหมายโดยเร็ว รวมถึงความพร้อมในการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนปี 2562

ทั้งนี้ นักธุรกิจสหรัฐฯ ยินดีและพร้อมมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และประสบผลสำเร็จในการเป็นประธานอาเซียนปี 2562 รวมทั้งสนับสนุนไทยในการผลักดันการลดอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ บริษัท IT ชั้นนำของสหรัฐฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับไทย โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์และความปลอดภัยทางไซเบอร์ของไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการ SMEs ไทยสู่ตลาด e-commerce“การพบหารือครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ช่วยให้นักธุรกิจสหรัฐฯ เข้าใจนโยบายเศรษฐกิจการค้าของไทยมากขึ้น” นายสกนธ์ เสริม

ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น โดยในปี 2560 การค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ มีมูลค่า 41,401 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 ของไทย รองจากจีน โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯ เป็นมูลค่า 26,536.64 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ ในขณะที่สหรัฐฯ เป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 3 ของไทย โดยไทยนำเข้าจากสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 14,864.18 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ น้ำมันดิบ อุปกรณ์ยานยนต์

—————————————-

กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ