ก.แรงงาน เสริมแกร่งศูนย์ทดสอบฯ พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ร่วมรัฐ-เอกชน จัดตั้งศูนย์ทดสอบฯ กว่า 5 ร้อยแห่ง สร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานครอบคลุมทุกอาชีพ

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายให้กพร.กระทรวงแรงงาน เร่งผลิตกำลังคนป้อนภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและท่องเที่ยว โดยเน้นย้ำว่าต้องมีมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นที่ต้องการนายจ้างและสถานประกอบกิจการ จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กพร.จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เป็นเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอบรมและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อให้บริการนักเรียนนักศึกษา ที่จะเป็นกำลังแรงงานใหม่ และประชาชนทั่วไป

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่าเมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยงานในสังกัดกพร. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน. 12. สงขลา ได้มอบป้ายศูนย์ทดสอบฯ ให้กับศูนย์ทดสอบมาตรฐานมหาชัยโฟล์คลิฟท์ ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบฯ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 เพื่อเป็นศูนย์ทดสอบฯ ให้กับพนักงานด้านโลจิสติกส์ ในการวัดระดับความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือ ลดอัตราความเสียหาย อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ และนอกจากนี้ยังมอบเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับ บ.เอ็นจีวีพาวเวอร์ จำกัด ซึ่งมีพนักงานผ่านการทดสอบฯ สาขาพนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ของพนักงานทั้งหมด การันตีได้ว่าจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

ในปีนี้ (2561) ได้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เพิ่มเติมอีกจำนวน 54 แห่ง ทำให้ปัจจุบันมีศูนย์ทดสอบฯ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 516 แห่ง แบ่งเป็น สถานประกอบกิจการ 120 แห่ง สถาบันการศึกษา 372 แห่ง ประเภทอื่นๆ เช่น สมาคม โรงพยาบาล กรมทางหลวง รัฐวิสาหกิจ รวม 24 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งจะเป็นศูนย์ทดสอบฯ เฉพาะบางสาขา โดยพิจารณาอนุญาตตามความพร้อมของศูนย์ทดสอบฯ อาทิ โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี โรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ วิทยาลัยดุสิตธานี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นศูนย์ทดสอบฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย และร่วมเป็นเครือข่ายการสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก

“โดยกพร. จะเร่งดำเนินการสร้างมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ต้องการเป็นศูนย์ทดสอบฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กพร. 0-2245-4837” อธิบดีกพร.กล่าว