กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงาน “พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation”

นายสาโรจน์ สุวัติถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน “พัฒนาแบรนด์พลิกโฉมธุรกิจสู่ประชารัฐพันล้าน : Brand Design for Business Transformation” ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 5 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561