เวทีสาธารณะตรวจเลือดคนเมาแล้วขับ ใครควรต้องรับผิดชอบ?

นายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมเสวนา “เวทีสาธารณะตรวจเลือดคนเมาแล้วขับ ใครควรต้องรับผิดชอบ?” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ และสำนักงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องแพลตินั่ม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอเคียวฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร