กกจ. เตือน ! ใกล้ฤดูเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์…ระวังถูกหลอก คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เตือนแรงงานไทยอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนหลอกไปเก็บผลไม้ป่าที่สวีเดนและฟินแลนด์ เผยปีนี้ได้โควตา 7,400 คน เป็นสวีเดน 4,900 คน ฟินแลนด์ 2,500 คน

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ขณะนี้ใกล้ถึงฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนของทุกปีแล้ว โดยในแต่ละปีจะมีคนหางานสนใจไปทำงานกันเป็นจำนวนมาก จึงอาจเป็นช่องทางให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลชักชวนพี่น้องคนหางานให้ไปทำงานผ่านทางสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อโซเชียลว่ามีรายได้ดี และอาจเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงาน โดยต้องศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อน อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนถึงฤดูกาลเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์ ในปี 2561 นี้ จึงขอแจ้งเตือนว่า การเก็บผลไม้ป่า (ผลเบอรรี่) เป็นงานหนัก ต้องทำงานในสภาพอากาศที่หนาวเย็น พื้นที่ลาดชัน เป็นภูเขา ไม่ใช่เก็บในฟาร์ม บางครั้งต้องเดินทางไกล ผู้ที่ไม่แข็งแรงอาจเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุมีอันตรายถึงชีวิตได้ ทั้งยังไม่สามารถควบคุมธรรมชาติให้มีผลเบอร์รี่ออกมาจำนวนมากได้ เพราะบางครั้งมีปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ทำให้ผลไม้ออกจำนวนน้อย ประกอบกับราคาผลไม้ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดในแต่ละปี และไม่มีการประกันราคา จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการเก็บผลไม้และมีร่างกายที่แข็งแรงเท่านั้น

สำหรับค่าใช้จ่ายนั้น ผู้จะเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าจะเสียค่าใช้จ่ายก่อนเดินทางไปทำงานไม่น้อยกว่า 65,000 บาทต่อคน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เป็นต้น และยังมีค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ในสวีเดนหรือฟินแลนด์เป็นค่าที่พัก ค่าเช่ารถยนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอาหารและอื่นๆ อีกประมาณ 1,000 บาทต่อวัน จึงต้องเก็บให้ได้มากกว่า 50 กิโลกรัมต่อวัน จึงจะคุ้มกับค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ นอกจากนี้ การพิจารณาวีซ่ายังเป็นอำนาจของทางการสวีเดนและฟินแลนด์ หากสมัครไปมากแต่ทางการสวีเดนและฟินแลนด์ไม่อนุมัติวีซ่าให้เข้าไปทำงานก็ไม่สามารถเดินทางไปทำงานตามที่คาดหวังไว้ได้ ทั้งนี้ ในปี 2561 กรมการจัดหางานได้รับโควตา เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 7,400 คน เป็นโควตาในประเทศสวีเดน 4,900 คน และฟินแลนด์ จำนวน 2,500 คน ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมา กรมการจัดหางานได้จัดส่งแรงงานไทยไปเก็บผลไม้ป่า รวมทั้งสิ้นจำนวน 5,183 คน จำแนกเป็นจัดส่งไปเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศสวีเดน จำนวน 3,040 คน และประเทศฟินแลนด์ จำนวน 2,143 คน

นายอนุรักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกคน ควรสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เพื่อสิทธิประโยชน์และได้รับการคุ้มครองดูแล หากประสบอันตราย เสียชีวิต พิการ หรือเกิดปัญหาในต่างประเทศ ผู้ที่สนใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายพิจารณาอนุญาตฯ 2 กรมการจัดหางาน โทร. 02 245 6712-14 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือโทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน