กปน. เดินหน้ากิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ” ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์น้ำแก่เยาวชน จ.ปทุมธานี

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แคมป์รักษ์น้ำ” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนวัดบัวหลวง อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนจำนวน 159 คน จาก รร.วัดบัวหลวง รร.คลองบ้านพร้าว รร.วัดดาวเรือง และ รร.วัดเวฬุวัน เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ กปน. ได้ติดตั้งก๊อกประหยัดน้ำแทนก๊อกเดิมให้กับ รร.วัดบัวหลวง เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และทุนอาหารกลางวันรวมมูลค่า 40,000 บาท แก่ทั้ง 4 โรงเรียนอีกด้วย