ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ที่แตกรั่วเร่งด่วน บริเวณคลองบางกระเทียม ถนนบางนา-ตราด ในคืนวันนี้ (วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนบางนา-ตราด ตั้งแต่คลองจรเข้ใหญ่ (กม.22) ถึงคลองหอมศิล (กม.36)

 

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,500 มิลลิเมตร บริเวณคลองบุญสุข ถนนเลียบวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ในคืนวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนประชาอุทิศ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ 74 ถึงสำนักงานเขตทุ่งครุ
  • ถนนพุทธบูชา ถนนบางขุนเทียนชายทะเล ถนนอนามัยงามเจริญ ถนนสมานมิตรพัฒนา
  • ถนนเลียบวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ ตั้งแต่ถนนพระรามที่ 2 ถึงคลองบางมด
  • ถนนพระรามที่ 2 ตั้งแต่วงแหวนกาญจนาภิเษก ถึงบริเวณถนนแสมดำ (สุดเขต กทม.)

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องยกเลิกท่อประธานเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 600 มิลลิเมตร บริเวณ กม.0+045 ถนนประชาอุทิศ เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 40 ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 72
  • ถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 27 (ถนนราษฎร์พัฒนา) ถึงซอยสุขสวัสดิ์ 49
  • ถนนประชาอุทิศ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนสุขสวัสดิ์ ถึงซอยประชาอุทิศ 51

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

การประปานครหลวง