น้ำท่วมขังพื้นที่ จ.นราธิวาส ลดลงต่อเนื่อง หลังชป.ส่งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำ

กรมชลประทาน ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อำเภอสุไหงปาดี และอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส อย่างใกล้ชิด พร้อมนำเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือ สูบน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว อำเภอสุไหงปาดีน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง ใกล้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ โรงสูบน้ำโคกสะตอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยกรมชลประทาน ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  และเครื่องสูบน้ำชนิด HYDROFLOW ขนาด 24 นิ้ว อีก  1 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรนิคมสหกรณ์ปิเหล็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รวมกว่า 1,800 ไร่

ส่วนที่อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส บริเวณประตูระบายน้ำปิเหล็ง 1 กรมชลประทานดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิด HYDROFLOW ขนาด 42 นิ้ว 1 เครื่อง และขนาด 24 นิ้ว  1 เครื่อง พร้อมกับติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 4 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกสะตอ อำเภอสุไหงปาดี และบ้านปิเหล็งเหนือ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง รวมพื้นที่กว่า 16,100 ไร่ รวมทั้งช่วยเหลือบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังภายในกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง เพื่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

 

*************************************

 

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์