กสร. เผยรายชื่อ “สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย 2561”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการคัดเลือกรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 เผย ปตท.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ระดับประเทศ ปีที่ 21-24 ติดต่อกัน เตรียมรับรางวัล 23 สิงหาคมนี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. จัดประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งได้เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประกวดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วม จำนวน 563 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลทั้งสิ้น 525 แห่ง โดยแบ่งสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ระดับประเทศ ปีที่ 21-24 ติดต่อกัน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฏร์ธานี , ปีที่ 20 ติดต่อกัน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีทีที โกบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 โรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่ สำหรับปีที่ 15 ติดต่อกัน 15 แห่ง ,ปีที่ 11-14 ติดต่อกัน 61 แห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด จำนวน 376 แห่ง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวม 20 คน

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยฯ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจะได้เข้ารับรางวัล ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oshthai.org โทรศัพท์ 0 2448 9128-39