กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดงาน IP FAIR 2018 ชูแนวคิด “IP : Powering Change” มุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม

​กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดงาน “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2018)” ภายใต้แนวคิด “IP : Powering Change” ระหว่างวันที่ 6–8 กรกฎาคม 2561 ณ ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา พบกับสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทยกว่า 250 รายการ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนตามนโยบาย Thailand 4.0

​26 มิถุนายน 2561 : นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP FAIR 2018) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบใหม่ๆ และใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล”

​ด้าน นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า “มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2018) นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด IP : Powering Change โดยได้รวบรวมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญากว่า 250 รายการ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น โดยภายในงานจะได้พบกับ การจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและการจำหน่ายสินค้าทรัพย์สินทางปัญญา การมอบรางวัล IP Champion ให้แก่ผู้ประกอบการบริษัทและสภาบันการศึกษาที่ต้นแบบความสำเร็จจากการบริหารจัดการและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม การจัดแสดงแนวโน้มทางเทคโนโลยีกระบวนการพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP Clinic) รวมทั้งการสัมมนาองค์ความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะนำมาจัดแสดงภายในงานนี้”

นอกจากนี้ ภายในงานแถลงข่าว ได้มีการจัดแสดงตัวอย่างนวัตกรรมที่น่าสนใจจากงาน IP Fair 2018 อาทิ “รถตุ๊กๆ พูดได้” (Advertising TukTuk EV) ที่สามารถสื่อสารกับผู้โดยสารได้โดยตรง ผลงานการสร้างสรรค์โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม/ “ถุงมือ CP” อุปกรณ์เสริมพัฒนาการสำหรับผู้พิการทางสมอง (The future of brain disabilities) โดยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม/ “ผ้ากระตุ้นสมองสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการสมองเสื่อม” (Sensory stimulating comfort objects for people with dementia) / “กระเป๋าสะพายเก็บเกี่ยวพลังงาน” (Energy Harvest Backpack) / “เครื่องดื่ม SMaVC เพื่อสุขภาพ” (Sparking Mangosteen Vinegar Cider) รวมถึง “หุ่นยนต์ดินสอมินิ รุ่นเพื่อนผู้สูงวัย” (Microwave technology patient monitoring system) หุ่นยนต์ที่คอยช่วยดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี

​โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากล่าวย้ำว่า การจัดงาน IP Fair 2018 ครั้งนี้ จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ ในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้พร้อมแข่งขันในเวทีโลก อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

…………………………………………..