ประกันสังคม ร่วมกับตู้บุญเติมรับชำระเงินผู้ประกันตนมาตรา 40

ประกันสังคม จับมือตู้บุญเติมรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา 40 แจงมีตู้บุญเติมให้บริการกว่า 100,000 ตู้ทั่วประเทศ เผยขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าธรรมเนียม

         นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดำเนินงานให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติม ว่าสำนักงานประกันสังคม  สนับสนุนนโยบายเน้นหนักของกระทรวงแรงงานในการดำเนินการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนภาครัฐในการให้บริการแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นการยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อภาครัฐ อย่างไรก็ดีสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยร่วมกับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านตู้บุญเติม เพื่อรองรับการให้บริการผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่อยู่ตามตำบล หมู่บ้านที่ไม่มีสาขาธนาคาร และหน่วยบริการที่ให้บริการตั้งอยู่ ด้วยจำนวนตู้ที่ให้บริการชำระเงินมากกว่า 100,000 ตู้ทั่วประเทศ สำหรับขั้นตอนการทำรายการชำระเงินสมทบผ่านตู้บุญเติมนั้น ขอให้ผู้ประกันตนทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอตู้บุญเติม ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อย่างชัดเจน ไม่ยุ่งยาก และไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินแต่อย่างใด

         เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายค่าธรรมเนียมการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม แทนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านธนาคาร และหน่วยบริการ ซึ่งผู้ประกันตนสามารถใช้บริการชำระเงินสมทบผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการหลายช่องทาง โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ธกส. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติม เคาน์เตอร์บิ๊กซี และเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ หรือหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย กรุงศรีอยุธยา ธนชาต ทหารไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย์ กสิกรไทย ออมสิน และธกส.ทั้งนี้ในการให้บริการรับชำระเงินสมทบแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซีนั้น ทางบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ช่วยจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกันตนถึง 31 ส.ค. 61 หลังจากนั้น สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าธรรมเนียมแทน โดยผู้ประกันตนไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด สำนักงานประกันสังคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ประกันตนจะได้รับความสะดวก และรวดเร็วในการใช้บริการ    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ หรือที่ศูนย์บริการสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

——————————————–

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน