ก.แรงงาน จับมือ 16 หน่วยแกนนำ ยกระดับกุ๊กไทยไปนอก

ก.แรงงาน ร่วมกับ 16 หน่วยงาน ระดมความคิดเห็น หาแนวทางผลิต และยกระดับฝีมือกุ๊กไทย ขับเคลื่อนครัวไทยสู่ครัวโลก

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครม. วันที่ 29 ส.ค. 60 ให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งผลิตแรงงานในสาขาที่ต่างประเทศมีความต้องการโดยเฉพาะ พ่อครัว แม่ครัวหรือลูกจ้างร้านอาหารไทยในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้ร้านอาหารไทยสามารถประกอบอาหารที่มีคุณภาพและรสชาติที่มความเป็นไทยมากยิ่งขึ้น

กระทรวงแรงงาน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญ ในการดูแลคนไทยให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีทักษะฝีมือได้มาตรฐาน ในส่วนการขับเคลื่อนครัวไทย สู่ครัวโลก ตามนโยบายของรัฐบาลนั้น ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บูรณาการร่วมกันรวม 16 ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) กระทรวงอุตสาหกรรม (สถาบันอาหาร) กระทรวงการต่างประเทศ (กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมการกงสุล) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวช วิทยาลัยดุสิตธานี โรงเรียนสอนอาหารครัววันดี บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โรงเรียนการอาหาร เอ็มเอส ซี ภัตตาคารบลูเอเฟ่นท์ บริษัท เอสแอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) โรงเรียนการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ และโรงแรมการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อผลิตแรงงานด้วยโภชนาการให้ตรงกับความต้องการทั้งในและต่างประเทศ

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า ได้เสนอแนะในที่ประชุมว่าจะต้องฝึกอบรมกุ๊กไทยให้มีมาตรฐานสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ และร้านอาหารในต่างแดน จากข้อมูลกระทรวงพานิชย์ ระบุว่าร้านอาหารในต่างประเทศมีกว่า 13,000 แห่ง ทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีความต้องการจากสถานทูต 90 แห่ง ทูตฝ่ายทหาร 52 สำนักงาน สำนักงานพานิชย์ 38 แห่ง อัตราค่าจ้างในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน เริ่มตั้งแต่ 20,000 – 90,000 บาท ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมทักษะที่สำคัญ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่องานครัว พิธีการฑูตในการจัดเลี้ยง การบริหารครัวเบื้องต้น ขั้นตอนการเดินทางไปต่างประเทศอย่างถูกต้อง โดยเมนูยอดฮิตที่จะฝึกอบรม ได้แก่มัสมั่น ผัดกะเพรา ไข่เจียว เป็นต้น

การยกระดับทักษะพ่อครัว แม่ครัวไทยให้มีมาตรฐานเทียบสากลได้นั้น ต้องมีกระบวนการ หลักเกณฑ์ การทดสอบมาตรฐาน การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในครั้งนี้จะสามารถช่วยสร้างความเข้มแข็งต่ออุตสาหกรรมครัวไทย ช่วยยกระดับฝีมือพ่อครัวแม่ครัวให้ตรงต่อความต้องการของตลาด และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแก่สากลโลกต่อไป คาดว่าปลายปี 2561 จะมี MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รมว.แรงงาน กล่าว