กปน. จับมือ อปท. นนทบุรี ทุ่มอีก 99 ล้านบาท ขยายเขตบริการต่อเนื่องรวมกว่า 5,000 ครัวเรือน

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. พร้อมด้วย นายกฤตพัส อัจฉริยะประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.) และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดนนทบุรี 12 อบต. และ 1 เทศบาลตำบล (ทต.) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การรับเงินสนับสนุนในโครงการขยายเขตบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในจังหวัดนนทบุรี

   

นายปริญญา กล่าวว่า กปน. ได้ลงนามความร่วมมือกับจังหวัดนนทบุรี ในการขยายเขตพื้นที่บริการน้ำประปา ตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จ และสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้ใช้แล้ว รวมเป็นระยะทางประมาณ 272.25 กิโลเมตร ครอบคลุมผู้ใช้น้ำ 4,929 ครัวเรือน ด้วยงบประมาณรวม 369.45 ล้านบาท ส่วนโครงการฯ ปี 2561 ที่ได้ร่วมกันลงนามฯ ในวันนี้ จะดำเนินการวางท่อจ่ายน้ำเพิ่มขึ้นอีก 58 เส้นทาง เป็นระยะทางรวมกว่า 53 กิโลเมตร ภายใต้วงเงินงบประมาณกว่า 99 ล้านบาท โดย อบจ.นนทบุรี จะร่วมกับ 12 อบต. และ 1 ทต. ได้แก่ อบต.ขุนศรี อบต.คลองขวาง อบต.คลองข่อย อบต.ทวีวัฒนา อบต.ไทรน้อย อบต.ไทรใหญ่ อบต.บางบัวทอง อบต.ราษฎร์นิยม อบต.ละหาร อบต.ลำโพ อบต.บ้านใหม่ อบต.หนองเพรางาย และ ทต.บางใหญ่ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายร่วมกัน 50 % และ กปน.ร่วมสมทบค่าใช้จ่ายอีก 50 % ในการวางท่อ เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. มีโอกาสเข้าถึงน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย และด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงาน จะเป็นพลังสำคัญให้การขยายการบริการน้ำประปาให้เต็มพื้นที่ทั่วชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปสู่ความสำเร็จ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรีอย่างยั่งยืนสืบไป