กปน. จัดโครงการ “Save The Earth Go Plastic Free” รณรงค์ลด ละ เลิก การใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน) รณรงค์ให้พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ประกอบการร้านอาหารของ กปน. ร่วมลด ละ เลิกการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและโฟม ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ในโครงการ “Save The Earth Go Plastic Free” เริ่มวันนี้…เริ่มที่เรา