“ฝนหลวงฯ!! ช่วยทุ่งกุลานาข้าว เร่งปรับแผนปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือหลังฝนทิ้งช่วง!!

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวงเร่งช่วยเหลือพื้นที่ทุ่งกุลา จังหวัด ร้อยเอ็ด เนื่องจากมีพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่การเกษตรในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังประสบ ปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้นาข้าวที่อยู่ในช่วงเพาะปลูกได้รับผลกระทบเรื่องการขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมาก

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 12.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงสู่ฤดูฝน แต่ยังคงมีบางพื้นที่ของประเทศที่เป็นพื้นที่ การเกษตรอาศัยน้ำฝนกว่า 120 ล้านไร่ โดยเฉพาะบางจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณ การกระจายตัวของฝนไม่สม่ำเสมอและอยู่ในภาวะฝนทิ้งช่วงนานหลายวัน ซึ่งส่งผลให้มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับ พื้นที่การเกษตร และจากการร้องขอฝนจากเกษตรกรและอาสาสมัครฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงขอนแก่น จึงได้บินสำรวจพื้นที่ตามที่มีการร้องขอ พบว่าพื้นที่นาข้าวบ้านข้างน้อย ตำบลดงข้างน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด หรือบริเวณทุ่งกุลา ชาวนาทำการปลูกข้าว พันธุ์ กข.6 และ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงยืนต้นเริ่มเกิดความเสียหาย เนื่องจากไม่มีฝนตกเกินกว่าสัปดาห์ จึงเร่งสั่งการให้ เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ที่มีความต้องการฝนใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม สุรินทร์ และบุรีรัมย์โดยปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลา ที่พื้นที่ภาคใต้มี ปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการแล้ว มาตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมช่วยเหลือ พื้นที่ที่ประสบปัญหาบูรณาการกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา ซึ่งพร้อมปฏิบัติการ ทันทีเมื่อสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวย

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับบริเวณพื้นที่การเกษตรในภูมิภาคอื่นๆ ที่มีการร้องขอฝนและ มีความต้องการน้ำ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ยังคงปฏิบัติการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยผลการปฏิบัติการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 หน่วยปฏิบัติการจังหวัดพิษณุโลก ลพบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น และ สระแก้ว บินปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรต่างๆ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ของจังหวัด เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และปราจีนบุรีอย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งดำเนินการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรตามการร้องขออย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยจะ ปฏิบัติการทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย และจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรที่กำลังเก็บเกี่ยว โดยประชาชนและเกษตรกรสามารถแจ้งการขอรับบริการฝนหลวงได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงในทุกภูมิภาคของ ประเทศ และสามารถติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้ทาง เพจ Facebook กรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และติดตามการรายงานข่าวการปฏิบัติการประจำวันได้ทาง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย!!