บอร์ดค่าจ้าง ยังไม่สรุปตัวเลข ขอประเมินปัจจัยเศรษฐกิจอย่างรอบคอบ นัดเคาะใหม่ 6 ธ.ค.นี้

“สุทธิ สุโกศล” ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้างชุดที่ 20 เผย มติที่ประชุมยังไม่สรุปผลตัวเลขปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ขอประเมินสถานการณ์ปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างรอบคอบ เหมาะสม ไม่เกิดผลกระทบต่อการค้า ราคาสินค้า การส่งออก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ ดูแลนายจ้าง ลูกจ้างได้ นัดประชุมรอบหน้า 6 ธันวาคมนี้

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ครั้งที่ 5/2562 ที่ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างในวันนี้ ซึ่งผู้แทน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายนายจ้าง ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายรัฐบาล และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาภายใต้กรอบการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยได้นำเสนอดัชนีขีดความสามารถในการจ่ายค่าจ้างของนายจ้าง ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายของลูกจ้างอย่างละเอียดรอบคอบ รวมทั้งติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด ซึ่งบรรยากาศในที่ประชุมมีความสมานฉันท์เป็นอย่างดีทั้ง 3 ฝ่าย

นายสุทธิฯ กล่าวว่า ในระหว่างนี้ขอดูทิศทางของเศรษฐกิจเพื่อให้การขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำมีอัตราที่เหมาะสม ไม่เกิดผลกระทบต่อประเทศทั้ง การค้าภายในประเทศ ราคาสินค้า การค้าระหว่างประเทศ การส่งออก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถดูแลนายจ้าง ลูกจ้างได้ แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวม และจะต้องไม่เป็นผลกระทบต่อประเทศชาติ ทั้งนี้ คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 จะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 6 ธันวาคมนี้

***************************************