ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1,2 ชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ ได้แล้ววันนี้

ประกันสังคมเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เฉพาะทางเลือก 1, 2  ชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป ย้ำ ไม่เสียค่าธรรมเนียม รับใบเสร็จทันที

       นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ (เฉพาะทางเลือก 1 และทางเลือก 2) ณ จุดชำระเงินในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปที่มีสัญลักษณ์ ได้ทุกวันทำการ ทุกสาขา ทั่วประเทศ จำนวน 1,876 สาขา โดยเปิดให้บริการแล้ว ทั้งนี้ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถชำระเงินสมทบ และเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) งวดเดือนปัจจุบันและชำระเงินสมทบล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมชำระเงินสมทบได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน กรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท เพียงผู้ประกันตน ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานของทางราชการที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชนและเงินสด  จำนวนตามทางเลือกที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมและได้รับใบเสร็จรับเงินทันที

      โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อพัฒนาทุกช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ

…………………………………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน