รองอธิบดีกรมการแพทย์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2561 จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการแพทย์ ร่วมแสดงความยินดี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561