เจ้ากรมพลาธิการทหารบกมอบเครื่องหมายผู้สำเร็จหลักสูตร ริกเกอร์ ผู้พิทักษ์ชีวิตของนักกระโดดร่ม

วันที่  22 มิ.ย.61 ที่สโมสรกรมพลาธิการทหารบก พลโทพิษณุ บุญรักษา เจ้ากรมพลาธิการทหารบก เป็นประธานมอบเครื่องหมายและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพับร่มซ่อมบำรุงและส่งกำลังทางอากาศ รุ่นที่ 23 หรือ ” ริกเกอร์” จำนวน 63 นาย จากกำลังพลและส่วนกลางจำนวน 11 หน่วย หลังจากใช้เวลาศึกษาระยะเวลาในการเรียน 8 สัปดาห์ หรือ 2 เดือนใน 4 เรื่องสำคัญ คือ การพับร่ม โดยเฉพาะร่มบุคคลหลัก หรือร่มกลม , ร่มช่วย , ร่มส่งกำลังทางอากาศ และร่มยุทธวิธีพิเศษ หรือร่มเหลี่ยม พร้อมกันนี้ เจ้ากรมพลาธิการทหารบก ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนริกเกอร์ 3 นาย คือ ร้อยโท ธนทัศน์ เวชบุญชู สังกัดกองร้อยพลาธิการส่งกำลังน้ำมัน ได้รับโล่เป็นผู้มีลักษณะผู้นำดีเด่น ร้อยตรีวรุตม์ วงษ์คลัง สังกัดกองพลาธิการส่งกำลังทางอากาศ ศูนย์สงครามพิเศษ ได้รับโล่ผู้ที่มีผลการศึกษาดีเลิศ และสิบเอกประพนธ์ วงแหวน สังกัดกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่3 กองพลทหารราบที่ 3 เป็นผู้มีสมรรภาพร่างกายแข็งแรง (power man) สำหรับสัญลักษณ์ของ “ริกเกอร์ เช็ค” จะมีหมวกแก๊ปสีแดง ซึ่งหมายถึง เลือดเนื้อของนักกระโดดร่มที่ต้องรักษาไว้ และเครื่องหมายปีกสีเงิน คือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องร่มเป็นอย่างดี แม้ว่า ทหารเหล่าพลาธิการจะไม่ใช่กำลังรบหลัก แต่กองทัพก็ขาดพวกเขาไม่ได้ เจ้าหน้าที่ริกเกอร์จึงภาคภูมิใจในภารกิจและศักดิ์ศรีของตนเอง ที่อย่างน้อยก็ทำให้กำลังพลไม่บาดเจ็บล้มตาย หากมีการใช้ร่ม