อธพ. ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ นำนักศึกษาพยาบาล มาศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ฯ (27 พ.ย. 62) และในพิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 (7 ธ.ค. 62) ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ซึ่งในส่วนของการรับเสด็จฯ วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ได้ให้ทางศูนย์เขาชะงุ้มฯ จัดทำ VTR เรื่องหญ้าแฝก โดยการใช้ภาพ กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงงานเกี่ยวกับหญ้าแฝก และนำเสนอจุดเด่น 4 เปลี่ยน (ป่าเปลี่ยน, ดินเปลี่ยน, น้ำเปลี่ยน, อาชีพเปลี่ยน) โดยจุดเด่นของ “เขาชะงุ้ม” เป็นการฟื้นผืนป่าแบบ “ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก” จากเขาหัวโล้น ดินลูกรัง กลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ทั้งดินและพรรณไม้ต่างๆ แสดงออกผ่านสื่อ ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และในส่วนของ เส้นทางเสด็จฯ ศึกษาดูงาน กำชับผู้บรรยายจุดดูงานต่างๆ รวมถึงมัคคุเทศก์ ในเรื่องของข้อมูลนำเสนอให้สัมพันธ์กับเวลาที่จำกัดด้วย

และในส่วนของการรับเสด็จฯ พิธีเปิดงานวันดินโลก ปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กำชับให้มีผู้ประสานงานในส่วนต่างๆ อาทิ ขั้นตอนพิธีเปิด คิวการเปิดแสงสีเสียง การจัดคนนั่งในพิธีเปิด การจัดผู้แสดง (ต่อหน้าพระพักตร์) ในกิจกรรม DIY การเตรียมชุด 3 เหลี่ยมดิน (ที่จะให้พระองค์ท่านร่วมทำกิจกรรม) และกิจกรรมวาดภาพบนกระดานดำ เป็นต้น อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ยังได้มีข้อเสนอแนะ ให้นำชุดภาพเก่าๆ สมัยที่รับเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามศูนย์ศึกษาต่างๆ นำมาจัดแสดงในงานวันดินโลก จากนั้นได้ติดตามงาน เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินตามจุดต่างๆภายในงาน การจัดตกแต่งบูธนิทรรศการต่างๆ ให้สวยงาม ให้สมพระเกียรติฯ อีกด้วย

……………………………………………..