กรมทางหลวง ก่อสร้างขยาย ทล. 218 สาย บุรีรัมย์ – อ.นางรอง แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 218 สาย บุรีรัมย์ – อ.นางรอง ตอน บ.สระสี่เหลี่ยม – บ.โคกสีพัฒนา แล้วเสร็จ ระหว่าง กม.34 – กม.50 รวมระยะทางยาวประมาณ 16 กิโลเมตร ในพื้นที่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน

เนื่องจากทางหลวงสายนี้มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงได้ดำเนินการก่อสร้างให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 302,000,000 บาททางหลวงสายนี้จะเป็นเส้นทางที่สำคัญต่อเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สัญจรได้รับความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางไปปราสาทหินพนมรุ้ง อีกด้วย กรมทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ขับขี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทาง ประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

*********************************************************