กรมอุทยานแห่งชาติฯ แถลงข่าวโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ปลูกป่าประชารัฐ – จัดทำฝายน้ำล้น ปีที่ 3

วันที่ 20 มิ.ย.61 นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าต้นน้ำยม ปลูกป่าประชารัฐ – จัดทำฝายน้ำล้น ปีที่ 3 ร่วมด้วย นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้านนายณรงค์ ปานนอก ประธานชมรมคอลัมนิสต์ นักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ไทย ดารา นักแสดง นักร้อง เครือข่ายจิตอาสาประชารัฐ พัฒนาชาติ กลุ่มบริษัทเอกชน เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร H.A.Slade กรมอุทยานแห่งชาติฯ