มั่นคงฯ รวมพลังเก็บขยะหลังวันลอยกระทง

 

หลังคืนวันเพ็ญเดือน 12  หรือ ประเพณีลอยกระทง  ผ่านไป..สิ่งที่ตามก็คือซากกระทงที่ลอยอยู่ในแม่น้ำ ลำคลอง  พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง จึงได้จัดกิจกรรม อาสารักษ์สายน้ำ ลงเรือเก็บขยะหลังวันลอยกระทง สายน้ำแห่งคุ้งบางกระเจ้า โดยมีพระราชพัฒนสุนทร เจ้าคณะอำเภอพระประแดง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวิษณุพงษ์ สงวนสัจพงษ์ นายอำเภอพระประแดง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเจ้าท่าสาขาสมุทรปราการ และภาคเอกชน ร่วมใจกันเก็บขยะในครั้งนี้ ก่อนที่ขยะทั้งหมดจะลอยออกสู่ทะเลอ่าวไทย  โดยเก็บขยะได้รวม 1,170 กิโลกรัม

คุณอัทธนีย์กานต์  ปฐมสมพงษ์   ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม  บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมั่นคงฯ  และบริษัทในเครือ ดีใจที่ได้ร่วมเป็นจิตอาสาเก็บและคัดแยกขยะ ในกิจกรรมดังกล่าว  โดยได้นำเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะในบริเวณทุ่นกักขยะท่าเรือวัดบางน้ำผึ้งนอก คลองวัดบางน้ำผึ้งใน จนถึงบริเวณประตูระบายน้ำหมู่ 3 และชุมชนบางกอบัว โดยเก็บขยะได้รวม 528.3 กิโลกรัม เป็นขยะจากกระทง 325.5 กิโลกรัม ,พลาสติก 49.1 กิโลกรัม ,อินทรีย์ 120.5 กิโลกรัม ,ขวดแก้ว 11.5 กิโลกรัมวัสดุก่อสร้าง 13 กิโลกรัม อื่นๆ 8.7 กิโลกรัม การจัดเก็บขยะในครั้งนี้เป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่ไหลผ่านคุ้งบางกะเจ้า ไปยังปากแม่น้ำเจ้าพระยา และช่วยรักษาความสะอาดให้กับแม่น้ำให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิม ไม่เกิดการเน่าเหม็นจากซากกระทง ได้อีกด้วย

***************************************************