พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้าจังหวัดนนทบุรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 20 มิ.ย.2561เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพลอังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมกับ นายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และ นายภิรมย์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจลูกค้า SMEs กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ร่วมพิธีลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ซึ่งเป็นการทำข้อตกลง เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะช่วยผลักดัน ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนาศักยภาพสมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ข่าว : พรหมพร : ส.ปชส นนทบุรี