ชป. ชี้แจงถนนคันกั้นน้ำบางบาลชำรุด เร่งสั่งผู้รับเหมาแก้ไขโดยด่วน

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีถนนคันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชำรุดหลังก่อสร้างแล้วเสร็จได้เพียงไม่นาน นั้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ถนนชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง เดิมเป็นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้าน อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลกบเจา มีระดับผิวทางค่อนข้างต่ำ เมื่อมีการระบายน้ำเข้าแก้มลิงบางบาล เพื่อตัดยอดน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนสายดังกล่าวจะถูกน้ำท่วมทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถสัญจรได้ กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการปรับปรุงยกระดับถนนสายบ้านโรง-บ้านขวาง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยถนนดังกล่าวมีความยาว 5.3 กิโลเมตร ซึ่งราษฎรได้ใช้คันกั้นน้ำชุมชนบนโรง-บ้านขวาง เป็นเส้นทางสัญจรไปมา นอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกวัสดุจากบ่อทรายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงใช้เป็นเส้นทางขนส่งด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ผู้ควบคุมงานได้ตรวจพบความชำรุดของงานเป็นรอยแยกของผิวทางที่กม.2+000 ยาวประมาณ 50 เมตร สาเหตุของความชำรุดสันนิษฐานได้ว่าการก่อสร้างคันกั้นน้ำชุมชนบนโรง-บ้านขวาง นั้น ผู้ออกแบบได้ออกแบบให้ทำการยกระดับผิวทางสัญจรให้พ้นจากระดับน้ำสูงสุด โดยทำการบดอัดชั้นดินคันทาง ชั้นรองพื้นทาง และชั้นพื้นทางอยู่บนคันทางเดิม ซึ่งไม่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพชั้นฐานราก เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพียงใช้เป็นคันกั้นน้ำ การสัญจรภายในชุมชน และขนย้ายผลผลิตทางกรเกษตรเป็นหลัก แต่ปัจจุบันได้มีการทำธุรกิจ บ่อทรายหลายแห่งในพื้นที่อำเภอบางบาล จึงมีการใช้คันกั้นน้ำดังกล่าวเป็นเส้นทางในการขนส่งทรายจากบ่อ เนื่องจากมีความสะดวกมากขึ้น ซึ่งน้ำหนักบรรทุกอาจมากกว่าขีดความสามารถในการรับน้ำหนักของคันกั้นน้ำที่จะรับได้ ประกอบกับคลองระบายใหญ่บางบาล 1 ซึ่งอยู่ติดกับคันกับน้ำบริเวณที่ชำรุด ระดับน้ำโนคลองลดลงอย่างรวดเร็ว อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดินคันทางชั้นฐานรากเดิมเกิดการเลื่อนไหลปัจจุบันผู้รับจ้างได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไขถนนที่เกิดการชำรุดแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โดยเริ่มเปิดผิวลาดยางและคันดิน เพื่อจะทำการบดอัดแน่นใหม่ให้มีความมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐานของ กรมชลประทาน รวมทั้งได้เสริมเสถียรภาพการรับน้ำหนักด้วยการตอกเสาเข็มไม้เนื้ออ่อน เพื่อป้องกันไมให้คันดินเกิดการเลื่อนได้อย่างไรก็ตาม กรมชลประทานได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้ถนนดังกล่าวในการสัญจร เพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆได้โดยเร็ว

******************************************************