กปน. ร่วมเปิดตัว “โรงงานสัญจรชวนน้อง ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมฯ” กับสวนอุตสาหกรรมบางกะดี

นายธำรง บูรณตระกูล ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง (กปน.) ระดับ 10 (ภาพขวาล่าง ลำดับที่ 4 จากขวา) ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ ”โรงงานสัญจรชวนน้อง ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม-ความปลอดภัย ปี 4 (2561)” โดยมี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ร่วมพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าว กปน. ร่วมกับบริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด และสถานประกอบการโรงงาน รวม 13 บริษัท รณรงค์ให้เยาวชนใน จ.ปทุมธานี ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม และสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยใกล้ตัว ณ โรงเรียนวัดบางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี