พาณิชย์ปิ๊งไอเดียเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนไทย นำผลิตภัณฑ์แสดงและจำหน่ายในงานที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ ศกนี้

          พาณิชย์ปิ๊งไอเดียเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนไทยนำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายในงานที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศหลายเวทีที่พาณิชย์เป็นเจ้าภาพตลอดเดือนกรกฎาคม ศกนี้ พร้อมหาลู่ทางและช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดโลกในอนาคต                  

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ขานรับแนวนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ที่ให้เร่งหาตลาดและช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรของไทย โดยเปิดพื้นที่ให้เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก สินค้าเกษตร และสินค้าฮาลาล นำผลิตภัณฑ์มาโชว์ และจำหน่ายสินค้าให้ผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศระดับใหญ่ที่สำคัญในหลายเวทีที่กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ศกนี้ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ การประชุมคณะทำงานด้านการค้าและการลงทุน ไทย – สหภาพยุโรป วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วม (JSC) ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านอาหาร ไทย-บาห์เรน วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2561 และการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ครั้งที่ 23 วันที่ 17-27 กรกฎาคม 2561 โดยเฉพาะการประชุม RCEP ที่จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศและคู่เจรจา 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์รวมกว่า 800 คนเข้าร่วม

“นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าแล้ว นับเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร หัตถกรรมและสินค้าฮาลาลของไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากนานาประเทศทั่วโลกได้เห็น ศักยภาพสินค้าไทย และที่สำคัญกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะได้หยิบยกเรื่องการเปิดตลาดสินค้าเหล่านี้ขึ้นหารือในการประชุมเพื่อหาลู่ทางและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวสู่ตลาดโลกในอนาคตด้วย” นางอรมน กล่าว

————————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์