ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานเดิม บริเวณแยกศรีด่าน ถนนศรีนครินทร์ ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนศรีนครินทร์ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีด่าน ถึงแยกศรีเอี่ยม
  • ถนนหนามแดง-บางพลี ถนนบัวนครินทร์ ซอยด่านสำโรง ซอยแบริ่ง

นอกจากนี้ ในคืนวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานที่วางใหม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ในถนนสุวินทวงศ์ บริเวณตรงข้ามแยกตัดถนนคุ้มเกล้า เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่คลองตะโหนด ถึงแยกตัดถนนเชื่อมสัมพันธ์
  • ถนนสุวินทวงศ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่คลองตะโหนด ถึงแยกตัดถนนฉลองกรุง
  • ถนนคุ้มเกล้า ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ปากทางเข้า (ถนนสุวินทวงศ์) ถึงคลองตาเสือ

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

การประปานครหลวง