มท.2 ประธานอุปถัมภ์ทอดกฐิน กปน. ณ วัดเขาแก้ว จ.สงขลา พร้อมมอบเงินเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เป็นประธานอุปถัมภ์องค์กฐินสามัคคีของการประปานครหลวง (กปน.) ประจำปี 2562 ณ วัดเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. เป็นเจ้าภาพ พร้อมคณะผู้บริหาร กปน. เข้าร่วมถวายองค์กฐิน โดยในปีนี้มียอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 2,572,074 บาท เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์พยาบาลของวัดเขาแก้ว